TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ NİTELİKLİ YEREL UZMAN ALIMI SINAV DUYURUSU

Antananarivo Büyükelçiliği 15.09.2020

T.C. Antananarivo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğince "NİTELİKLİ YEREL UZMAN" istihdam edilmek üzere bir yarışma sınavı yapılacaktır.

Yerel uzmanın görevleri temel olarak şunlardır: Müşavirliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesinde, firmaların ticari ve ekonomik konularda bilgilendirilmesinde, yerel kurumlarla kurulacak ilişkilerde ve firma eşleştirilmesinde, yazışmaların ve ofis ile ilgili işlerin yürütülmesinde Müşavire yardım etmek, Müşavirliğin telefon ve diğer araçlarla dâhili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, yazıları hazırlamak, dokümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak, ayrıca Müşavir tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanabilir.

  • İstihdam edilmesi öngörülen personelde aranacak şartlar ise aşağıda yer almaktadır:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Alanında tecrübe sahibi olmak,

c) Çok iyi derecede Malgaşça, Fransızca ve İngilizce ile tercihen Türkçe bilmek (Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birini bildiğini belgelemek),

d) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

e) Bilgisayar (özellikle ofis programları) kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak,

g) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak,

h) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak,

i) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

j) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

  • Başvuru için gerekli belgeler ise aşağıda yer almaktadır:

a) Başvuru dilekçesi

b) Kimlik belgesi örneği

c) Diploma örneği

d) Güncel Özgeçmiş

e) 2 adet biyometrik fotoğraf

f) Varsa referans mektubu

  • Başvuru Şekli ve Tarihi:

Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü ve yeri dilekçelerinde bildirimde bulundukları elektronik posta adresine bilahare bildirilecek olup, kurulacak komisyon sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirecektir. Sınavda Fransızca ve İngilizce bilgisi ve genel kültür, genel ticaret ve ekonomi ile ilgili konular yer alacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri haiz olan ve Nitelikli Yerel Uzman olarak Müşavirliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin dilekçe ve eki yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 15/09/2020 - 30/09/2020 tarihleri arasında;

-Müşavirliğimize şahsen başvurarak (saat 09:00-12:00 arasında),

-“Immeuble Burdigala A 6 Ter Andranomena Antananarivo 101 " adresine posta yoluyla veya

-"antananarivo@ticaret.gov.tr" adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Dikkat: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususları, sınavı yapan idarenin diğer hukuki hakları ve yaptırımları saklı kalmak kaydıyla, sınava başvuracak adayların dikkatine sunulur. Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle 30 Eylül 2020 tarihinden sonra Ticaret Müşavirliğimize teslim edilen başvurular işleme alınmayacaktır.

Kamuoyunun dikkatine saygıyla takdim olunur.

Atatürk

İshak Ebrar Çubukçu Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30

1.1.2023 Yılbaşı
8.3.2023 Uluslararası Kadınlar Günü
29.3.2023 Yerel Tatil (Jour des Martyrs)
10.4.2023 Yerel Tatil (Lundi de Pâques)
21.4.2023 Ramazan Bayramı (1. gün)
1.5.2023 Fête du Travail
18.5.2023 Yerel Tatil (Ascension)
29.5.2023 Yerel Tatil (Lundi de Pentecôte)
26.6.2023 Madagaskar Milli Günü
28.6.2023 Kurban Bayramı (1. Gün)
15.8.2023 Assomption
29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2023 Yerel Tatil (Toussaint)
25.12.2023 Noel